ม.หอการค้าไทยชูมิชชั่นปั้น ‘เด็กอาร์ตหัวการค้า’ ผลผลิตแห่งอนาคต

ม.หอการค้าไทยชูมิชชั่นปั้น ‘เด็กอาร์ตหัว…