อีโร่ผ้าอ้อม หนูน้อยปกป้องพ่อแม่ จิ้งจกตกไปในห่อขนม เอาออกไปไว้นอกห้องให้