เอ็มบัปเปปฏิเสธถ่ายรูปการตลาดให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเผยเหตุผลชัดเจน